Spolek Kováři Olomouckého Kraje Spolek Kováři Olomouckého Kraje "KOK"
           

Internetová aukce "Kováři Mikulčicím"


Noční kování na fortu XVII.

Na základě katastrofy způsobené ničivým tornádem na jižní Moravě jsme se rozhodli, že zde vykované umělecké díla ihned po akci nabídneme do aukce jejíž celý výtěžek bude předán potřebné rodině z obce Mikulčice.Průběh Internetové aukce "Kováři Mikulčicím"

Datum aukce:

od 18.07.2021 cca 21:00 (vložením předmětu aukce na Facebookové stránky)

do 25.07.2021 23:59

Místo aukce:

Facebookové stránky KOK: https://www.facebook.com/kok.kovari/

Způsob platby:

Předfaktura, převodem na účet spolku 2401097586/2010 (Fio banka)

25.07.-01.08.2021

Čekání na platby od vítězů aukce.

Výběr konkrétní rodiny z Mikulčic, které bude vydražená částka předána.

do 14.08.2021

Předání peněžního daru vybrané rodině z Mikulčic.

Zveřejnění výše předaného peněžního daru a rozpisu přijatých částek z aukce.Podmínky internetové aukce "Kováři Mikulčicím" (aukce s daným časem vypršení)

Vyhlašovatel:

Spolek Kováři Olomouckého Kraje
Na Vyhlídce 286/5, 779 00 Olomouc- Neředín
IČ: 04838084
(Dále také jen "spolek")

I.

Předmět internetové aukce jsou vykovaná umělecké díla v rámci akce Noční kování na fortu XVII. (Kováři Mikulčicím), 17.07.2021.

Vlastníkem předmětů aukce je Spolek Kováři Olomouckého Kraje, IČ: 04838084

II.

Datum aukce

Aukce bude probíhat od 18.07.2021 cca 21:00 (vložením předmětu aukce na Facebookové stránky) do 25.07.2021 23:59

Na Facebookové stránce: https://www.facebook.com/kok.kovari/

III.

Vyvolávací cena

Vyvolávací cena předmětu aukce je vždy uvedena u každého předmětu aukce (Vyvolávací cenu si stanovuje autor díla)

IV.

Průběh aukce

(1) Účastníkem aukce může být:

a) plnoletá fyzická osoba, svéprávná v plném rozsahu

b) právnická osoba se sídlem na území České republiky

(2) Účastník aukce napíše do komentáře k příspěvku "zvolené aukce" pouze nabízenou částku,

(3) Nabídka peněžité částky, učiněná účastníkem aukce, musí převyšovat jak vyvolávací cenu, tak i nejvyšší nabídku učiněnou jiným účastníkem aukce alespoň o minimální příhoz, nejvýše však o maximální příhoz, je-li stanoven.

(4) Minimální příhoz je stanoven na 100 Kč.

(5) Vítězem se stane ten účastník aukce, jehož nabídka bude v okamžiku ukončení aukce nejvyšší (dále jen "vítěz aukce").

(6) Vítěz aukce má právo uzavřít na předmět aukce kupní smlouvu s kupní cenou ve výši nabízené částky.

(7) Vítěz aukce bude po ukončení aukce do 24 hodin vyzván soukromou zprávou přes Facebook k dodání svých fakturačních údajů.

(8) Vítěz aukce má povinnost dodat své fakturační údaje Vyhlašovateli aukce do 24 hodin od odeslání výzvy, a to formou odpovědi na zaslanou soukromou zprávu.

(9) Pokud vítěz aukce odmítne splnit svoji nabídku či nesplní povinnost stanovenou aukčními podmínkami, je Vyhlašovatel aukce oprávněn označit jeho příhoz za neplatný a vítězem aukce se pak stane další účastník aukce v pořadí s nejvyšší nabídkou učiněnou v aukčním jednání za stejných podmínek dle odst. IV., bod 6, 7 a 8 aukčních podmínek.

V.

Platební podmínky

Na základě dodaných fakturačních údajů bude hospodářem spolku vystavena předfaktura na celou částku se splatností 7 dnů (datem splatnosti se rozumí připsání částky na účet spolku), a odeslána ve formátu pdf přílohou soukromé zprávy přes Facebook.

Způsob platby: převodem na účet spolku 2401097586/2010 (Fio banka)

Při převzetí obdrží vítěz aukce daňový doklad (fakturu)

V případě požadavku odeslání na uvedenou adresu prostřednictvím České pošty (Balík do Ruky) bude k částce připočítáno poštovné a balné ve výši 150 Kč.

VI.

Termín dodání

Do tří pracovních dnů od připsání celé částky na účet spolku.

VII.

Způsob převzetí

a) Osobní odběr v sídle spolku po vzájemné domluvě, Na Vyhlídce 286/5, 779 00 Olomouc- Neředín

nebo

b) Odesláním na uvedenou adresu prostřednictvím České pošty - Balík do Ruky.

Platnost v den zveřejnění

 
.

Jsme také na

www.facebook.com/kok.kovari

www.facebook.com/kok.kovariJsme členem Kovářského společenstva

Kovářské společenstvo


Spolek finančně podporuje

STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC

Olomoucký kraj


Katalog
uměleckých kovářů
v České republice

Katalog uměleckých kovářů v České republice

Napište nám Zápisy Sekce pro členy  
Můj účet Zapomenuté heslo
Mapa stránek
K přizpůsobení obsahu a měření funkčnosti stránek využíváme takzvané cookies. Používáním stránek souhlasíte s jejich anonymním využitím.    |   
© 2016-2020 Bronislav Kozák