Spolek Kováři Olomouckého Kraje Spolek Kováři Olomouckého Kraje "KOK"
           

Přihláška do spolku Kováři Olomouckého Kraje

Fyzická osoba


Jak to funguje?

Pokud chcete být členem našeho spolku, vyplňte přihlášku, ta se uloží do systému.

Vytiskněte ji, a podepsanou přihlášku předejte tajemníkovi KOK Bronislavu Kozákovi nebo odešlete na kontaktní adresu.

O přijetí budete informováni mailem. Zároveň Vám přijdou pokyny pro platbu členského příspěvku.


Oddíl A: Základní údaje

  Titul

  Jméno

  Příjmení

  Titul za

  Datum narození

. .

  Státní příslušnost

Oddíl B: Trvalé bydliště (dle občanského průkazu)

  Ulice, č.p./ č.o.

 číslo popisné / číslo orientační

  PSČ

  Město (Obec)

  Telefon (pevná linka)

  Mobil

  E-mail

Oddíl C: Kontaktní údaje

   Sídlo firmy  Dílna (pokud nemáte provozovnu) Provozovna (dle živnostenského listu)  Žádné

  IČ

  Název firmy

  Ulice

 číslo popisné / číslo orientační

  PSČ

  Město (Obec)

  Telefon (pevná linka)

  Mobil

  E-mail

Oddíl D: Obor činnosti

 Umělecký kovář
 Kovář - zámečník
 Umělecký kovář - sochař
 Umělecký kovář - mistr
 Zámečník
 Umělecký zámečník
 Podkovář
 Oprávnění pro práci na památkách
 Oprávnění k restaurování památek
 Restaurátor s licencí MKČR
 Neuvedeno

Oddíl E: Vaše odborná kvalifikace (např. restaurátor, svářeč se státní zkouškou)

Oddíl F: Jakou formou mohu spolupracovat

Oddíl G: Souhlas se zpracováním osobních údajů spolkem Kováři Olomouckého Kraje

*) vyhovující možnost označte

 ANO   NE

Souhlasím se zveřejněním mých osobních údajů v seznamu členů na oficiálních webových stránkách spolku Kováři Olomouckého Kraje, přičemž souhlasím s tím, aby zveřejněny byly konkrétně tyto údaje:

osobní kontaktní údaje uvedené v oddíle A, B

 

 

Celé jméno

 

 

Adresa

 

 

Telefon (pevná linka)

 

 

Mobil

 

 

E-mail

Kontaktní údaje dílny/ provozovny uvedené v oddíle C

 

 

 

 

Název firmy

 

 

Adresa

 

 

Telefon (pevná linka)

 

 

Mobil

 

 

E-mail

údaje uvedené v oddíle D, E (obor činnosti, kvalifikace)

 

 

Obor vaší činnosti

 

 

Vaše odborná kvalifikace

V případě nesouhlasu bude na webových stránkách spolku Kováři Olomouckého Kraje uvedeno pouze "Skrytý člen, neudělen souhlas se zveřejněním osobních údajů" a datum vstupu do spolku.

 ANO   NE

Souhlasím s tím, aby mi spolek Kováři Olomouckého Kraje zasílal sdělení a reklamní nabídky své a rovněž třetích osob a dále informace o zboží nebo službách svých a třetích osob (obchodní sdělení) souvisejících s kovářstvím a zámečnictvím na mou e-mailovou adresu.

Správcem a zpracovatelem osobních údajů je Spolek Kováři Olomouckého Kraje, se sídlem Na Vyhlídce 286/5, 779 00 Olomouc - Neředín, IČ 04838084 (dále jen 'KOK'). Zpracování osobních údajů probíhá automatizovaně v elektronických informačních systémech a rovněž manuálním způsobem. Souhlas je udělen na dobu neurčitou ode dne jeho udělení až do jeho případného odvolání. Tento souhlas je udělen dobrovolně a může být kdykoliv odvolán písemným oznámením zaslaným na adresu sídla správce nebo e-mailem správci na adresu kovari.olomouc@gmail.com.

Potvrzuji dále, že jsem si vědom/a svých práv na přístup ke svým osobním údajům a práva na opravu osobních údajů. Potvrzuji, že jsem si vědom/a svých práv požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení a/nebo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména pokud jde o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, zjistím-li nebo domnívám-li se, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování mých osobních údajů v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování.

Prohlašuji, že veškeré údaje zde uvedené jsou pravdivé a úplné.

Jsem seznámen se stanovami a řády spolku, které plně akceptuji.


 
.

Jsme také na

www.facebook.com/kok.kovari

www.facebook.com/kok.kovariJsme členem Kovářského společenstva

Kovářské společenstvo


Spolupracujeme

Zámek Čechy pod Kosířem

VMO


Spolek finančně podporuje

Olomoucký kraj


Katalog
uměleckých kovářů
v České republice

Katalog uměleckých kovářů v České republice

Kontakt Zápisy Sekce pro členy  
Můj účet Zapomenuté heslo
Mapa stránek
Tento web NEPOUŽÍVÁ žádné cookies. Používáme pouze session k zabezpečení funkčnosti stránek.    |   
© 2016-2023 Bronislav Kozák