Spolek Kováři Olomouckého Kraje Spolek Kováři Olomouckého Kraje "KOK"
           

Přihláška do spolku Kováři Olomouckého Kraje


Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku se může stát každá fyzická osoba starší 18 let a každá právnická osoba (společně dále jen "člen"). Členem dle předchozí věty se může stát osoba podnikající v oblasti zpracování kovů a podkovářství, jakož i osoba, mající k těmto oborům blízký vztah.

Přihláška žadatele o členství, který je fyzickou osobou, musí obsahovat jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, vztah žadatele k oborům uvedeným v odst. 1 tohoto článku, datum narození a kontaktní údaje, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis.

Přihláška žadatele o členství, který je právnickou osobou, musí obsahovat její název, adresu sídla, předmět činnosti, případně vztah žadatele k oborům uvedeným v odst. 1 tohoto článku, identifikační číslo, jméno člena oprávněného jednat za právnickou osobou spolu s uvedením toho, na základě čeho je tato osoba oprávněna za právnickou osobu jednat, kontaktní údaj, datum podaní přihlášky a podpis oprávněné osoby.

Přijetí nebo nepřijetí člena oznamuje představenstvo žadateli o členství písemně a představenstvo není povinno nepřijetí žadatele o členství odůvodnit.

(Výňatek ze stanov spolku platných od 18.01.2020)

Zápisné činní 300 Kč

Roční členský příspěvek činní 1000 Kč

Nový člen, který byl přijat po 31. březnu kalendářního roku zaplatí pouze poměrný roční členský příspěvek, a to za každý započatý měsíc svého členství.

Od plateb jsou osvobozeni studenti středních a vysokých škol, kteří doloží potvrzení o denním nebo prezenčním studiu.

(Zápisné a členské příspěvky jsou uvedeny ve Finančním řádu spolku, § 3, odst. 2, 3, 4 )

linka

 

linka


Přihláška do spolku Kováři Olomouckého Kraje

Přihláška do spolku Kováři Olomouckého Kraje

Přihláška do spolku Kováři Olomouckého Kraje

Přihláška do spolku Kováři Olomouckého Kraje

Přihláška do spolku Kováři Olomouckého Kraje

Přihláška do spolku Kováři Olomouckého Kraje

Přihláška do spolku Kováři Olomouckého Kraje

 
.

Jsme také na

www.facebook.com/kok.kovari

www.facebook.com/kok.kovariJsme členem Kovářského společenstva

Kovářské společenstvo


Spolupracujeme

Zámek Čechy pod Kosířem

VMO


Spolek finančně podporuje

Olomoucký kraj


Katalog
uměleckých kovářů
v České republice

Katalog uměleckých kovářů v České republice

Kontakt Zápisy Sekce pro členy  
Můj účet Zapomenuté heslo
Mapa stránek
Tento web NEPOUŽÍVÁ žádné cookies. Používáme pouze session k zabezpečení funkčnosti stránek.    |   
© 2016-2023 Bronislav Kozák