Spolek Kováři Olomouckého Kraje Spolek Kováři Olomouckého Kraje "KOK"
           

Pozvánka na výroční členskou schůzi

spolku Kováři Olomouckého Kraje

IČ: 04838084

Výroční členská schůze spolku Kováři Olomouckého Kraje se koná dne

18.01.2020 od 14:00 hod.

v restauraci Citadela, Fort XVII., Na Fortu 392/1, 783 36 Křelov-Břuchotín

GPS: 49°36'32.078"N, 17°11'36.745"E

Prezence účastníků od 14:00 hod.

Zahájení schůze: 14:30 hod.

Program

 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba předsedajícího schůze, ověřovatelů a zapisovatele zápisu
 2. Odsouhlasení navrhovaného programu, případné návrhy členů na doplnění programu.
 3. Kontrola úkolů z minula
  • Kování na zakázku na FORTelu
  • Revize dokumentů a přihlášek spolku
  • "Směrnice" o způsobu a místě archivace dokladů + nahlížení do dokladů členy, dle GDPR
  • Úprava loga KOK grafikem
  • Zřízení galerie na Fortu XVII.
  • Téma tvorby na příštím FORTelu
  • Domluva s Fortem - prostor pro uskladnění uhlí a jiných drobných věcí
  • Dotace kraj - probrání možností
  • Helfštýn - spolupráce schůzka s Laurem - stánek KOK
  • Turistické razítko – FORTel
  • Pohlednice FORTel na prodej ve stánku
  • Kování Horní Lipová
  • Oživlé muzeum na Fortu
  • Zaslat písemnou omluvu a odůvodnění O.Ž. za toto neakceptovatelné chování Jiřího Baťi a poškození dobrého jména KOK
 4. Výroční zpráva předsedy a místopředsedy o činnosti KOK za rok 2019
 5. Výroční zpráva pokladníka - hospodaření spolku za rok 2019
 6. Seznámení s problematikou EET
 7. Seznámení s novými aplikacemi v "Sekci pro členy" na webových stránkách KOK (funkční od 9/2019)
  • FORTely
  • Seznam majetku
  • Seznam zásob
  • Dokumenty
  • Kniha pošty

Přestávka 15 min.

 1. Projednání a schválení
  • novelizace stanov spolku
  • nový vnitřní předpis - Finanční řád KOK
  • nový vnitřní předpis - Organizační a jednací řád

V případě schválení novelizace stanov spolku a vnitřních předpisů musí proběhnout volby do orgánů spolku.

 1. Sestavení kandidátní listiny do orgánů představenstva a Kontrolní komise
 2. Volba navržených kandidátů do představenstva
 3. Volba navržených kandidátů do Kontrolní komise

Přestávka 15 min.

 1. Plán akcí na rok 2020

Přestávka 15 min.

 1. Příprava Olomouckého FORTelu 2020

a) Projekt

b) Kováři

c) Doprovodný program

d) Reklama

e) Materiální zabezpečení

f) Dotace / sponzoři

g) Technické zajištění

h) Ubytování hostů

i) Jídlo

Přestávka 15 min.

 1. Diskuze
 2. Usnesení
 3. Závěr

V Olomouci dne 17.12.2019

Za představenstvo KOK

Stanislav Přikryl

Předseda

 ---------------------------------

Poznámka: novelizace stanov spolku a vnitřní předpisy budou zveřejněny asi první týden v lednu. Momentálně jsou na korektuře u právníka.


2020-01-18-Pozvanka_na_clenskou_schuzi.pdf

 
.

Jsme také na

www.facebook.com/kok.kovari

www.facebook.com/kok.kovariJsme členem Kovářského společenstva

Kovářské společenstvo


Spolupracujeme

Zámek Čechy pod Kosířem

VMO


Spolek finančně podporuje

Olomoucký kraj


Katalog
uměleckých kovářů
v České republice

Katalog uměleckých kovářů v České republice

Kontakt Zápisy Sekce pro členy  
Můj účet Zapomenuté heslo
Mapa stránek
Tento web NEPOUŽÍVÁ žádné cookies. Používáme pouze session k zabezpečení funkčnosti stránek.    |   
© 2016-2023 Bronislav Kozák