Spolek Kováři Olomouckého Kraje Spolek Kováři Olomouckého Kraje "KOK"
           

Zápis z jednání představenstva

Spolku Kováři olomouckého kraje

konaného dne 18.01.2020

v restauraci Citadela, Fort XVII., Na Fortu 392/1, 783 36 Křelov-Břuchotín

______________________________________________________________________________

Přítomní: Stanislav Přikryl, Jaroslav Straka, Bronislav Kozák

Omluvení: ------------

Hosté: ------------

Prezenční listina tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.

Program

  1. Zahájení
  2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
  3. Volba tajemníka spolku KOK
  4. Závěr

Ad 1. Jednání v 17:30 hod. zahájil předseda Stanislav Přikryl

Ad 2. Zapisovatelem byl zvolen Bronislav Kozák

 

Pro: 2

Proti: 0

Zdržel se: 1 (Bronislav Kozák)

 

Nepřítomen: 0

Ověřovatelem zápisu byl zvolen Stanislav Přikryl

 

Pro: 2

Proti: 0

Zdržel se: 1 (Stanislav Přikryl)

 

Nepřítomen: 0

Ad 3. Volba tajemníka spolku KOK

Návrh kandidátů na tajemníka KOK:

Jediným navrženým kandidátem je Bronislav Kozák

Hlasování. Návrh na tajemníka KOK

 

Pro: 2

Proti: 0

Zdržel se: 1 (Bronislav Kozák)

 

Nepřítomen: 0

Hlasování: Představenstvo ustanovuje Bronislava Kozáka tajemníkem spolku KOK

Pro: 2 Proti: 0 Zdržel se: 1 (Bronislav Kozák) Nepřítomen: 0

 

Pro: 2

Proti: 0

Zdržel se: 1 (Bronislav Kozák)

 

Nepřítomen: 0

 

Tajemníkem KOK byl zvolen Bronislav Kozák dle Organizačního a jednacího řádu KOK

Ad 4. Jednání ukončeno v 17:45 hod.

Zapsal dne 18.01.2020

………………………………………….
Bronislav Kozák

Ověřil dne 18.01.2020

………………………………………….
Stanislav Přikryl


2020-01-18-zapis_z_jednani_predstavenstva-web.pdf

 
.

Jsme také na

www.facebook.com/kok.kovari

www.facebook.com/kok.kovariJsme členem Kovářského společenstva

Kovářské společenstvo


Spolupracujeme

Zámek Čechy pod Kosířem

VMO


Spolek finančně podporuje

Olomoucký kraj


Katalog
uměleckých kovářů
v České republice

Katalog uměleckých kovářů v České republice

Napište nám Zápisy Sekce pro členy  
Můj účet Zapomenuté heslo
Mapa stránek
Tento web NEPOUŽÍVÁ žádné cookies. Používáme pouze session k zabezpečení funkčnosti stránek.    |   
© 2016-2022 Bronislav Kozák