Spolek Kováři Olomouckého Kraje Spolek Kováři Olomouckého Kraje "KOK"
           

Pozvánka na výroční členskou schůzi

spolku Kováři Olomouckého Kraje

IČ: 04838084

(Aktualizovaná pozvánka - doplněn bod 7.1, 7.2 a upřesnění prostoru konání)

Výroční členská schůze spolku Kováři Olomouckého Kraje se koná dne

15.05.2021 od 14:00 hod.

ve venkovním prostorech areálu, Fort XVII., Na Fortu 392/1, 783 36 Křelov-Břuchotín

GPS: 49°36'32.078"N, 17°11'36.745"E

Schůze bude probíhat v režimu vládních omezení (Příloha č. 1 usnesení vlády ze dne 6. května 2021 č. 438)

Prezence účastníků od 14:00 hod.

Zahájení schůze: 14:30 hod.

Program

 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba předsedajícího schůze, ověřovatelů a zapisovatele zápisu
 2. Odsouhlasení navrhovaného programu, případné návrhy členů na doplnění programu.
 3. Kontrola úkolů z minula
  • "Směrnice" o způsobu a místě archivace dokladů + nahlížení do dokladů členy, dle GDPR
  • Úprava loga KOK grafikem
  • Zřízení galerie na Fortu XVII.
  • Turistické razítko – FORTel
  • Kování Horní Lipová
 4. Výroční zpráva předsedy a místopředsedy o činnosti KOK za rok 2020
 5. Výroční zpráva hospodáře - hospodaření spolku za rok 2020
 6. Výroční zpráva tajemníka spolku KOK za rok 2020

Přestávka 15 min.

 1. Plán akcí na rok 2020

  7.1. Noční kování na fortu XVII., 17.07.2021

  7.2. Setkání s kováři KOK a Dny kovářského řemesla 9.-10.10.2021

Přestávka 15 min.

 1. Diskuze
 2. Usnesení
 3. Závěr

V Olomouci dne 07.05.2021

Za představenstvo KOK

Stanislav Přikryl

Předseda


2021-05-15-Pozvanka_na_clenskou_schuzi-doplneni.pdf

 
.

Jsme také na

www.facebook.com/kok.kovari

www.facebook.com/kok.kovariJsme členem Kovářského společenstva

Kovářské společenstvo


Spolupracujeme

Zámek Čechy pod Kosířem

VMO


Spolek finančně podporuje

Olomoucký kraj


Katalog
uměleckých kovářů
v České republice

Katalog uměleckých kovářů v České republice

Kontakt Zápisy Sekce pro členy  
Můj účet Zapomenuté heslo
Mapa stránek
Tento web NEPOUŽÍVÁ žádné cookies. Používáme pouze session k zabezpečení funkčnosti stránek.    |   
© 2016-2023 Bronislav Kozák