Spolek Kováři Olomouckého Kraje Spolek Kováři Olomouckého Kraje "KOK"
           

Pozvánka na výroční členskou schůzi

spolku Kováři Olomouckého Kraje

IČ: 04838084

Výroční členská schůze spolku Kováři Olomouckého Kraje se koná dne

22.01.2022 od 14:00 hod.

v areálu zámku Čechy pod Kosířem, Mánesova 1, 798 58 Čechy pod Kosířem

GPS: 49°32'59.077"N, 17°2'14.459"E

Prezence účastníků od 14:00 hod.

Zahájení schůze: 14:30 hod.

Program

 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba předsedajícího schůze, ověřovatelů a zapisovatele zápisu
 2. Odsouhlasení navrhovaného programu, případné návrhy členů na doplnění programu.
 3. Kontrola úkolů z minula
  • "Směrnice" o způsobu a místě archivace dokladů + nahlížení do dokladů členy, dle GDPR
  • Úprava loga KOK grafikem
  • Turistické razítko – FORTel
 4. Výroční zpráva předsedy a místopředsedy o činnosti KOK za rok 2021
 5. Výroční zpráva hospodáře - hospodaření spolku za rok 2021
 6. Výroční zpráva tajemníka spolku KOK za rok 2021

Přestávka 15 min.

 1. Návrh kandidátů do představenstva a kontrolní komise
 2. Volba členů představenstva a kontrolní komise

Přestávka 15 min.

 1. Výběr z nabízených prostor pro další působení KOK (akce, sklad)

  9.1. Zámek Čechy pod Kosířem

  9.2. Fort XIII. - Olomouc - Nová ulice

  9.3. Amfiteátr Otaslavice

  9.4. Moravičanské okrašlovaci spolek - Moravičany (u Mohelnice)

Přestávka 15 min.

 1. Plán akcí na rok 2022

  10.1. Olomoucký Fortel

  10.2. Setkání s kováři KOK a Dny kovářského řemesla

  10.3. Účast členů KOK na cizích kovářských akcích

 2. Diskuze
 3. Usnesení
 4. Závěr

V Olomouci dne 20.12.2021

Za představenstvo KOK

Stanislav Přikryl

Předseda


2022-01-22-Pozvanka_na_clenskou_schuzi.pdf

 
.

Jsme také na

www.facebook.com/kok.kovari

www.facebook.com/kok.kovariJsme členem Kovářského společenstva

Kovářské společenstvo


Spolupracujeme

Zámek Čechy pod Kosířem

VMO


Spolek finančně podporuje

Olomoucký kraj


Katalog
uměleckých kovářů
v České republice

Katalog uměleckých kovářů v České republice

Napište nám Zápisy Sekce pro členy  
Můj účet Zapomenuté heslo
Mapa stránek
Tento web NEPOUŽÍVÁ žádné cookies. Používáme pouze session k zabezpečení funkčnosti stránek.    |   
© 2016-2022 Bronislav Kozák