Spolek Kováři Olomouckého Kraje Spolek Kováři Olomouckého Kraje
           

III. Zasedání členské schůze

Spolek Kováři Olomouckého Kraje

19.01.2018

Restaurace U Borovice, 6. května 94, 783 14 Bohuňovice

Prezentace účastníků od 16:00 hod., zahájení schůze 17:00 hod.

Program zasedání

1) Zahájení schůze a povinné procedurální body (došlá pošta, došlé platby, jubilea)

2) Kontrola úkolů z minula

3) Zpráva o činnosti KOK za rok 2017

4) Návrh činnosti na rok 2018

5) Zpráva o hospodaření za rok 2017

6) Diskuze

7) Usnesení

8) Závěr


Výroční zpráva pokladníka spolku Kováři Olomouckého kraje za rok 2017

Stav finančních prostředků ke dni 31.12.2017

Zůstatek v pokladně:

0,00 Kč

Zůstatek na účtu 2401097586/2010:

14 109 Kč

Finanční prostředky celkem:

14 109 Kč


 

Příjmy v roce 2017

 

Kurzy / semináře:

5 000,00 Kč

 

Předvádění kovářského řemesla:

8 700,00 Kč

 

Členské příspěvky: KOK:

6 000,00 Kč

 

Zápisné KOK:

1 583,00 Kč

 

Příjmy celkem:

21 283,00


 

Výdaje v roce 2017

 

Nákup materiálu / Materiál na kurzy:

3 798,00 Kč

 

Mzdy / DPP:

1 000,00 Kč

 

Mzdy / DPP - daň 15%:

176,00 Kč

 

Provozní režie:

8 700,00 Kč

 

Výdaje celkem:

13 674,00

 

Hospodářský výsledek:

7 609,00 Kč

4 členové KOK zaplatili členské příspěvky přímo Kovářskému společenstvu

Neplatiči členských příspěvků v roce 2017

J.P., Přerov

O.Ž, Zdounky

K.Ž., Přerov

A.S., Svébohov

Dne 01.07.2017 jsem mailem podal předsedovi a místopředsedovi návrh na vyloučení těchto členů

dle Stanov spolku,

článku IV, odst. 5b "vyloučením z důvodu neplnění povinností člena spolku"

článku IV, odst. 4a "dodržovat stanovy spolku"

článku IV, odst. 4f "platit každoročně členské příspěvky ve výši 1000 Kč a to nejpozději do 31. března příslušného roku."Činnost pokladníka v roce 2017

17.02.2017 Přihláška k daním FÚ

Přihláška k registraci k dani právnických osob, silniční dani, k dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně (DPP)

17.03.2017 Daňové přiznání za rok 2016

Daňové přiznání, Příloha k účetní uzávěrce, Výkaz o majetku a závazcích

31.03.2017 Roční přehled do sbírky listin

Přehled o majetku a závazcích za rok 2016 - Vytvoření formuláře a založení do sbírky listin

05.04.2017 Software Daňová evidence + mzdy

Zdarma - Drobný podnikatel/malá firma - Mzdy a personalistika pro Windows, Drobný podnikatel - Daňová evidence se skladem pro Windows

Průběžně: vedení Daňové evidence (účetnictví)

Průběžně: tvorba a administrace webových stránek spolku

Členové spolku mohou průběžně sledovat příjmy a výdaje spolku na webových stránkách https://kok.umelecke-kovarstvi.eu/ (Dolní menu "Sekce pro členy")

V Olomouci dne 11.01.2018

Bronislav Kozák
Pokladník

 

Kovářské společenstvo

Kovářské společenstvo


Katalog uměleckých kovářů

Spolupracujeme

Fort Křelov


Napište nám Zápisy Sekce pro členy  
Můj účet Zapomenuté heslo
Mapa stránek
K přizpůsobení obsahu a měření funkčnosti stránek využíváme takzvané cookies. Používáním stránek souhlasíte s jejich anonymním využitím.    |   TOPlist
© 2016-2017 Bronislav Kozák