Spolek Kováři Olomouckého Kraje Spolek Kováři Olomouckého Kraje "KOK"
           

Zápis z jednání mimořádné členské schůze

Spolku Kováři olomouckého kraje

23. března 2018 v Kostelci na HanéPřítomní členové: 9 osob - viz; příloha č.1 Prezenční listina

Přítomní hosté: ---------

Jednání zahájil v 9:30 hod. a dále řídil předseda spolku Jiří Baťa

Předsedající oznámil, že schůze byla řádně svolána a přítomna je nadpoloviční většina členů spolku, takže je usnášeníschopná.

Zápisem z jednání byl pověřen pan Stanislav Přikryl, místopředseda, spolku.


I. Návrh programu:

1) Změna stanov

Ke vznesenému programu nikdo neměl připomínky. Program byl schválen

Hlasování o programu: přítomno 9,  Pro: 9     Proti: 0     Zdrželi se: 0

1) Povinné procedurální body

Osobní záležitosti

Předseda konstatoval, že schůze byla svolána v termínu, kdy většina členů slaví narozeniny a všem jubilantům popřál zdraví a úspěch do dalších let.

Dále přivítal nového člena Angel Tituse, který přijel ze Slovenska, aby se zúčastnil členské schůze a při té příležitosti i osobně zaplatil zápisné i příspěvek.

Závěr: členové vzali na vědomí

2) Změna Stanov

Protože pokročila jednání mezi Společenstvem kovářů Čech, Moravy a Slezska, bylo kvůli součinnosti mezi Společenstvem a spolkem Kováři olomouckého kraje potřeba změnit stanovy tak, aby jednotlivé regionální spolky byly samostatnými subjekty. Nové stanovy vychází ze stanov Společenstva a jsou v souladu s dnešními platnými zákony

Hlasování: Pro: 9,     proti: 0,     zdržel se: 0

Závěr: Členská schůze jednomyslně schválila nové stanovy spolku

Předseda všem poděkoval za jejich aktivní účast a schůzi v 10:30 hod ukončil.

Zaznamenal: Stanislav Přikryl

Ověřovatel: Bronislav Kozák

Předseda: Jiří Baťa


2018-03-23-Zapis-clenske-schuze.pdf

 
.

Jsme také na

www.facebook.com/kok.kovari

www.facebook.com/kok.kovari


.

Olomoucký FORTel

17.07.2021

Fort XVII. Křelov


.

Setkání s kováři KOK

9. - 10. 10. 2021

Fort XVII. Křelov


Jsme členem Kovářského společenstva

Kovářské společenstvo


Spolupracujeme

Fort Křelov


Spolek finančně podporuje

Statutární město Olomouc

Olomoucký kraj


Napište nám Zápisy Sekce pro členy  
Můj účet Zapomenuté heslo
Mapa stránek
K přizpůsobení obsahu a měření funkčnosti stránek využíváme takzvané cookies. Používáním stránek souhlasíte s jejich anonymním využitím.    |   
© 2016-2020 Bronislav Kozák