Spolek Kováři Olomouckého Kraje Spolek Kováři Olomouckého Kraje "KOK"
           

Zápis z jednání 2. mimořádné členské schůze

Spolku Kováři olomouckého kraje

13. dubna 2018 v Kostelci na HanéPřítomní členové: 8 osob - viz; příloha č.1 Prezenční listina

Přítomní hosté: ---------

Jednání zahájil v 9:30 hod. a dále řídil předseda spolku Jiří Baťa

Předsedající oznámil, že schůze byla řádně svolána a přítomna je nadpoloviční většina členů spolku, takže je schůze usnášeníschopná.

Zápisem z jednání byl pověřen pan Stanislav Přikryl, místopředseda spolku.


I. Návrh programu:

1) Změna stanov

Ke vznesenému programu nikdo neměl připomínky. Program byl schválen

Hlasování o programu: přítomno 8,  Pro: 8    Proti: 0     Zdrželi se: 0

1) Změna Stanov

Vzhledem ke změnám ve stanovách došlo i ke změně názvu statutárního orgánu na "Představenstvo". K těmto změnám stanov je potřeba k žádosti o změnu doložit i novou volbu všech členů statutárního orgánu představenstva.

Navržení členové statutárního orgánu představenstva:

1) Předseda spolku - Jiří Baťa

2) Místopředseda spolku - Stanislav Přikryl

3) Pokladník spolku - Bronislav Kozák

Hlasování:   Pro: 8    Proti: 0     Zdrželi se: 0

Závěr: Členská schůze jednomyslně schválila navržené členy představenstva spolku bez výhrad.

Předseda všem poděkoval za jejich aktivní účast a schůzi v 10:00 hod ukončil.

Zaznamenal: Stanislav Přikryl

Ověřovatel: Bronislav Kozák

Předseda: Jiří Baťa


2018-04-13-Zapis-clenske-schuze.pdf

 
.

Jsme také na

www.facebook.com/kok.kovari

www.facebook.com/kok.kovariJsme členem Kovářského společenstva

Kovářské společenstvo


Spolupracujeme

Zámek Čechy pod Kosířem

VMO


Spolek finančně podporuje

Olomoucký kraj


Katalog
uměleckých kovářů
v České republice

Katalog uměleckých kovářů v České republice

Kontakt Zápisy Sekce pro členy  
Můj účet Zapomenuté heslo
Mapa stránek
Tento web NEPOUŽÍVÁ žádné cookies. Používáme pouze session k zabezpečení funkčnosti stránek.    |   
© 2016-2023 Bronislav Kozák