Spolek Kováři Olomouckého Kraje Spolek Kováři Olomouckého Kraje "KOK"
           

Zápis z jednání 2. mimořádné členské schůze

Spolku Kováři olomouckého kraje

13. dubna 2018 v Kostelci na HanéPřítomní členové: 8 osob - viz; příloha č.1 Prezenční listina

Přítomní hosté: ---------

Jednání zahájil v 9:30 hod. a dále řídil předseda spolku Jiří Baťa

Předsedající oznámil, že schůze byla řádně svolána a přítomna je nadpoloviční většina členů spolku, takže je schůze usnášeníschopná.

Zápisem z jednání byl pověřen pan Stanislav Přikryl, místopředseda spolku.


I. Návrh programu:

1) Změna stanov

Ke vznesenému programu nikdo neměl připomínky. Program byl schválen

Hlasování o programu: přítomno 8,  Pro: 8    Proti: 0     Zdrželi se: 0

1) Změna Stanov

Vzhledem ke změnám ve stanovách došlo i ke změně názvu statutárního orgánu na "Představenstvo". K těmto změnám stanov je potřeba k žádosti o změnu doložit i novou volbu všech členů statutárního orgánu představenstva.

Navržení členové statutárního orgánu představenstva:

1) Předseda spolku - Jiří Baťa

2) Místopředseda spolku - Stanislav Přikryl

3) Pokladník spolku - Bronislav Kozák

Hlasování:   Pro: 8    Proti: 0     Zdrželi se: 0

Závěr: Členská schůze jednomyslně schválila navržené členy představenstva spolku bez výhrad.

Předseda všem poděkoval za jejich aktivní účast a schůzi v 10:00 hod ukončil.

Zaznamenal: Stanislav Přikryl

Ověřovatel: Bronislav Kozák

Předseda: Jiří Baťa


2018-04-13-Zapis-clenske-schuze.pdf

 
.

Jsme také na

www.facebook.com/kok.kovari

www.facebook.com/kok.kovari


.

Olomoucký FORTel

17.07.2021

Fort XVII. Křelov


.

Setkání s kováři KOK

9. - 10. 10. 2021

Fort XVII. Křelov


Jsme členem Kovářského společenstva

Kovářské společenstvo


Spolupracujeme

Fort Křelov


Spolek finančně podporuje

Statutární město Olomouc

Olomoucký kraj


Napište nám Zápisy Sekce pro členy  
Můj účet Zapomenuté heslo
Mapa stránek
K přizpůsobení obsahu a měření funkčnosti stránek využíváme takzvané cookies. Používáním stránek souhlasíte s jejich anonymním využitím.    |   
© 2016-2020 Bronislav Kozák